Web Marketing – Αναγκαίο όσο ποτέ στην ψηφιακή εποχή

September 27, 2018

Ακούμε συνεχώς τον όρο Web Marketing ή ελληνιστί Διαδικτυακό Marketing. Οι περισσότεροι ξέρουν περίπου τι είναι, αλλά όχι ακριβώς. Στην Ελλάδα, δυστυχώς, δεν είμαστε ακόμη εξοικειωμένοι με την χρήση του διαδικτύου, ως μέσο προσέγγισης. Στο εξωτερικό το χρησιμοποιούν κατά κόρον, με τεράστιες απολαβές.

Ευτυχώς, εδώ και πολλά χρόνια στον Ελλαδικό χώρο, όλο και περισσότεροι επαγγελματίες του είδους (Web Marketers), ενημερώνονται, καταρτίζονται, εκπαιδεύονται και είναι πλέον σε θέση, να αναλάβουν την διαδικτυακή προβολή μιας επιχείρησης.

Read more

Πως να επιλέξετε template για την Ιστοσελίδα σας

September 26, 2018

Υπάρχουν πλέον όλο και περισσότεροι χρήστες που χρησιμοποιούν περισσότερο τις κινητές συσκευές από τους υπολογιστές τους. Στην πραγματικότητα, το 51,12% της συνολικής χρήσης ιστοσελίδων προέρχεται τώρα από κινητά. Αν σχεδιάζετε να φτιάξετε μια νέα ιστοσελίδα για την επιχείρησή σας ή να ανανεώσετε την υπάρχουσα, πρέπει να εξετάσετε το ενδεχόμενο να επιλέξετε ένα θέμα ιστοσελίδας που να εφαρμόζεται καλά στα κινητά και στους υπολογιστές. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό αν δημιουργείτε μια ιστοσελίδα που χρησιμοποιεί το WordPress. Αυτό οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι όλα τα θέματα WordPress δεν είναι εξίσου αξιόπιστα .

Read more

Ποινικές Διώξεις Άρρωστων

September 26, 2018
Ο προηγούμενος υπουργός δικαιοσύνης (που δεν μακροημέρευσε αλλ’ αντικαταστάθηκε από συνταξιούχο δικαστή για μικροκομματικούς λόγους) είναι άριστος γνώστης του σοβαρού προβλήματος της εξάρτησης από τα ναρκωτικά καθώς και της απαράδεκτης ποινικής δίωξης των τοξικομανών, που, αντί να θεραπεύονται, τιμωρούνται με άδικες ποινές, επειδή είναι αδύνατοι και άρρωστοι.
Με βάση τις γνώσεις και την εμπειρία του, ο τέως υπουργός πέτυχε να βελτιώσει σημαντικά την κατάσταση των τοξικομανών με την έκδοση του νόμου 4139/15.03.2013. Με αυτόν, υποχρεώνονται οι δικαστές ν’ αντιμετωπίζουν τους τοξικομανείς ως ασθενείς και όχι σαν εγκληματίες προς εξόντωση.

Read more

Νομοθετικές Μεταβολές και Αποχές

September 26, 2018

Ο υπουργός δικαιοσύνης είναι συνταξιούχος δικαστής – τέως συνδικαλιστής. Γι’ αυτό ακολουθεί τα βήματα των συναδέλφων του, τους οποίους, σε μεγάλο βαθμό, χαρακτηρίζει ο ελιτισμός, η αποξένωση από την Κοινωνία, η αποστροφή προς το δικηγορικό λειτούργημα, το οποίο πολλοί από αυτούς ακολουθούν (μετά από παραίτηση ή συνταξιοδότησή τους), και η αλαζονεία.

 

Σε αντίθεση με τον προηγούμενο, ο υπουργός δικαιοσύνης έδειξε από την πρώτη στιγμή τις προθέσεις του. Πέτυχε να υποβαθμιστεί ο ήδη εξασθενισμένος ρόλος του δικηγόρου. Για παράδειγμα, μπορεί κάθε δικαστής αυθαίρετα να δικάσει τον κατηγορούμενο ακόμη και για κακούργημα χωρίς τη συμπαράσταση υπερασπιστή δικηγόρου. Ο υπουργός υποβάθμισε επίσης το σύνολο των ατομικών δικαιωμάτων, ειδικά, των κατηγορουμένων, παράγοντας άδικους νόμους, με τους οποίους δημιουργείται ανασφάλεια και σύγχυση, ενώ τα δικαστήρια εξακολουθούν να δικάζουν χωρίς σεβασμό προς τις θεμελιώδεις αρχές (όπως της αξίας του ανθρώπου, της αναλογικότητας, της εύνοιας προς τον αδύναμο κατηγορούμενο, της ισότητας ενώπιον του νόμου, της επιείκειας και της ευθυδικίας).
Τις δικαστικές αποφάσεις χαρακτηρίζει η έλλειψη της από το Σύνταγμα επιβαλλόμενης ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και εκδίδονται, στην πλειονότητά τους, με συνοπτικές διαδικασίες, οι δε ποινές υπερβαίνουν κάθε έννοια ανθρωπισμού, αναλογικότητας και δικαίου. Πρόκειται για αποφάσεις εξόντωσης, κυρίως νέων και αδύνατων, και το χειρότερο είναι πως δεν υπάρχουν αντιδράσεις εκ μέρους της Κοινωνίας και τον αρμόδιων επιστημόνων και φορέων.
Τίποτα δεν φαίνεται να είναι ικανό να βελτιώσει τον τρόπο και τη μέθοδο απονομής δικαίου. Γι’ αυτό, υπάρχει δυσπιστία στον ίδιο τον θεσμό της Δικαιοσύνης. Με άλλα λόγια, ο μέσος πολίτης δεν εμπιστεύεται τα δικαστήρια και γενικά τον τρόπο λειτουργίας της δικαστικής εξουσίας.
Η κατάσταση έχει φτάσει στο απροχώρητο, εφ’ όσον έχει διευρυνθεί σε μέγιστο βαθμό το χάσμα που χωρίζει τους δικαστικούς λειτουργούς από τον λαό και την κοινωνία. Εξ άλλου, ο υπουργός δικαιοσύνης έχει φροντίσει να αυξήσει σε τέτοιο βαθμό τις δαπάνες προσφυγής στα δικαστήρια, ώστε ν’ αποφεύγει ο πολίτης να διεκδικήσει και να προστατέψει τα δικαιώματά του, ελλείψει οικονομικών δυνατοτήτων.
Τελευταία, η κατάσταση επιδεινώθηκε. Ειδικότερα, αποφασίστηκε νέα (χειρότερη από τις προηγούμενες) νομοθετική μεταρρύθμιση, δια της οποίας καταργείται η εξέταση μαρτύρων στο πλαίσιο των πολιτικών – αστικών δικών, μέσω νομοσχεδίου, που προωθεί ο συνταξιούχος δικαστής – υπουργός με τον τίτλο “αλλαγές στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας”.
Βάσει του προωθούμενου νέου νόμου, καταργείται η εξέταση των μαρτύρων ενώπιον των δικαστηρίων, στις λεγόμενες αστικές υποθέσεις, με υπαρκτό τον κίνδυνο να πολλαπλασιαστούν οι άδικες αποφάσεις, επειδή, εκτός των άλλων, δεν θα υπάρχει δυνατότητα ακροαματικού ελέγχου της αξιοπιστίας των μαρτύρων.
Στο εξής, βάσει του νομοσχεδίου, η δίκη θα “διεξάγεται” μόνο με εξέταση εγγράφων, δοθέντος ότι οι μάρτυρες θα υπογράφουν προετοιμασμένες ένορκες βεβαιώσεις, που θα περιέχουν την κατάθεσή τους. Στη συνέχεια, οι ένορκες βεβαιώσεις (και όχι οι ίδιοι οι μάρτυρες) θα εξετάζονται από τα δικαστήρια, χωρίς να υπάρχει η δυνατότητα ελέγχου της αξιοπιστίας των μαρτύρων. Επίσης, καταργείται η δυνατότητα να εξαιρεθεί ο μάρτυρας, όταν έχει κώλυμα μαρτυρίας, λόγω συγκεκριμένων ιδιοτήτων του, όπως όταν έχει ο ίδιος προσωπικό συμφέρον από την έκβαση της δίκης ή είναι ο εκπρόσωπος του διάδικου νομικού προσώπου.
Με το ίδιο νομοσχέδιο, παρέχονται προνόμια στις ήδη πανίσχυρες ανώνυμες τραπεζικές εταιρείες, οι οποίες θα μπορούν με τάχιστες διαδικασίες να πλειστηριάζουν την περιουσία του οφειλέτη τους, τα χρέη του οποίου, ως γνωστό, δεν μειώνονται ποτέ, εξ αιτίας των τραπεζικών τοκογλυφικών τεχνασμάτων γιγάντωσης των οφειλών προς αυτές.
Οι συνήθως καθεύδοντες σύλλογοι των δικηγόρων αποφάσισαν, με μεγάλη βραδύτητα, ν’ αντιδράσουν με το μοναδικό μέσο που διαθέτουν, την αποχή από την εκπλήρωση των καθηκόντων τους.
Ο τρόπος αυτός εναντίωσης στη νέα νομοθετική υποβάθμιση της Δικαιοσύνης και στη μονιμοποίηση του καθεστώτος της αδικίας, που επικρατεί ειδικά σε βάρος των αδύνατων, κατακρίθηκε από πολλούς, ακόμα και από δικηγόρους, οι δε δικαστικοί λειτουργοί (με σημαντικές εξαιρέσεις), όπως συνήθως συμβαίνει, δεν δείχνουν ιδιαίτερο σεβασμό στον τρόπο αυτό, τον μοναδικό, της δίκαιης και επιβαλλόμενης αντίδρασης.
Η άποψη ότι οι δικηγόροι, ως ελεύθεροι επαγγελματίες, δεν προστατεύονται από το Σύνταγμα ως προς το δικαίωμα αποχής δεν είναι πειστική ούτε σωστή. Θα μπορούσε να γίνει αποδεχτή υπό ομαλές κοινωνικές και εθνικές συνθήκες. Υπό την παρούσα κατάσταση της συλλήβδην παραβίασης του συνόλου των συνταγματικών διατάξεων, δεν απομένει κανένα άλλο αποτελεσματικό μέτρο, με δεδομένη τη νομοθετική πρόβλεψη, ότι η αποχή των δικηγόρων αποτελεί σοβαρό λόγο αναβολής της εκδίκασης των υποθέσεων από τα δικαστήρια.
Άλλος τρόπος και άλλο μέσο για να πειστεί ο υπουργός δικαιοσύνης και η δικομματική κυβέρνηση ν’ αλλάξουν τακτική, ματαιώνοντας την προώθηση του συγκεκριμένου νομοσχεδίου της καταστροφής δεν υπάρχει. Μόνο με αποχή διαρκείας των δικηγόρων από τα καθήκοντά τους ίσως “συγκινηθεί” η ανάλγητη εξουσία για να ματαιώσει την ολοκληρωτική εξάρθρωση του ούτως ή άλλως βαρέως νοσούντος συστήματος απονομής Δικαιοσύνης.
Θ.  Εύβουλος

Read more

Μεγιστοποιήστε την απόδοση των Google ads με το optimization score

September 26, 2018

Τώρα στον λογαριασμό μας  Google Ads μπορούμε να δούμε μια βαθμολογία από 0% έως 100%. Το 100% αφορά ένα λογαριασμό που είναι απόλυτα βελτιστοποιημένος και κάνει χρήση όλων των ευκαιριών και της ζήτησης.

Που βρίσκεται το optimization score

Η βαθμολογία βρίσκεται σε κάθε account στο μενού Recommendations πάνω αριστερά.

Πως υπολογίζεται και τι πληροφορίες περιλαμβάνει

Εκεί θα βρούμε πληροφορίες σχετικά με:

 • Bids & Budgets
 • Ads & Extensions
 • Keywords & Targeting
 • Repairs

 

Όπως αναφέρει και η Google σε αντίστοιχο άρθρο, o υπολογισμός γίνετια σε πραγματικό χρόνο από τους παρακάτω παράγοντες:

 • Στατιστικά, ρυθμίσεις και το γενικό status του account και των campaigns
 • Relevant impact των διαθέσιμων προτάσεων
 • Ιστορικό των πρόσφατων recommendations
 • Τάσεις και Trends στο ads ecosystem

Ισοτιμία Bitcoin (BTC) με Ευρώ

September 26, 2018

1 Bitcoin αντιστοιχεί σε 5.464,5 € ή σε $6.427,7 (Δολλάρια ΗΠΑ)

1 € αντιστοιχεί σε 0,00018300 Bitcoin

Τελευταία ενημέρωση: 10:04 26/09/2018

Διαβάστε παρακάτω πληροφορίες για το Bitcoin

 • – Τι είναι το bitcoin και τα ψηφιακά κρυπτο-νομίσματα
 • – Πότε και πώς δημιουργήθηκε το bitcoin
 • – Ιστορική αξία bitcoin
 • – Πώς αγοράζουμε / πουλάμε bitcoin

Τι είναι το bitcoin (μπίτκοϊν) και τα ψηφιακά κρυπτο-νομίσματα

Το bitcoin (μπίτκοϊν) είναι ένα ψηφιακό νόμισμα που κυβερνάτε από μαθηματικό, κρυπτογραφικό αλγόριθμο. Κάθε bitcoin αντιστοιχεί σε ένα μοναδικό νούμερο που μπορεί να μεταφερθεί ηλεκτρονικά απο πρόσωπο σε πρόσωπο χωρίς την παρέμβαση τράπεζας ή άλλου μεσολαβητή. Οι συναλλαγές bitcoin γράφονται ανώνυμα σε μία παγκόσμια λίστα συναλλαγών που μοιράζεται από όλους του χρήστες bitcoin. Η λίστα συναλλαγών ονομάζεται blockchain και κάνει αδύνατη τις απάτες, π.χ., πώληση ενός bitcoin σε πάνω από ένα χρήστη.

Κάθε χρήστης bitcoin έχει ένα ψηφιακό πορτοφόλι (ηλεκτρονική διεύθυνση) στην οποία μπορεί να λάβει bitcoin και από την οποία μπορεί να στείλει bitcoin σε άλλους χρήστες.

Η ασφάλεια του bitcoin και των άλλων κρυπτο-νομισμάτων εγγυάται από τους κρυπτογραφικούς αλγόριθμους στους οποίους βασίζονται. Κάθε κρυπτονόμισμα βασίζεται σε διαφορετικό αλγόριθμο, όμως τα περισσότερα χρησιμοποιούν αλγόριθμους παρόμοιους με το αλγόριθμο RSA.

Πότε και πώς δημιουργήθηκε το bitcoin

Το bitcoin εμφανίστηκε αρχικά ώς ερευνητική εργασία που δημοσίευσε ο Σατόσι Νακαμότο το 2008. Το 2009 ο Νακαμότο δημοσίευσε το λογισμικό που λειτουργεί το bitcoin. Το 2010, ο Σατόσι Νακαμότο, που παρέμενε πρόσωπο άγνωστο ως τότε, παρέδωσε τις ιστοσελίδες και το λογισμικό του bitcoin σε συνεργάτες του και εξαφανίστηκε.

Υπάρχουν φήμες ότι ο Νακαμότο έχει περίπου 1 εκατ. bitcoin στην κατοχή του, αξίας έως και $1 δισεκατομμύριο.

Οι φήμες για την ταυτότητα του Νακαμότο συνεχίζουν να εμφανίζονται όμως μέχρι στιγμής δεν γνωρίζεται αν υπήρχε ποτέ ο Νακαμότο ή αν ήταν ψευδώνημο προσώπου ή οργάνωσης.

Ιστορική αξία bitcoin

Το bitcoin ξεκίνησε έχοντας σχεδόν μηδέν αξία. Το 2013 η αξία ενός bitcoin σκαρφάλωσε από 10€ μέχρι τα 1.000€. Μέσα στο 2014 η αξία ενός bitcoin υποχώρησε στα 260€. Το 2017 η αξία ενός bitcoin έφτασε τα 16.500€.

Η τρελή πορεία της αξίας του bitcoin δημιούργησε πολλούς εκατομμυριούχος που μάζεψαν 1.000 bitcoin όταν δεν είχε αξία (π.χ., το 2012) και τα πούλησαν όταν ένα bitcoin αντιστοιχούσε σε 1.000€ το 2013.

Χρονικό διάστημα: 90 ημερών ή Από το 2016
ιστορικο γραφημα bitcoin με ευρώ

Πώς αγοράζουμε / πουλάμε bitcoin

Η αγορά και πώληση bitcoin γίνεται συνήθως μέσω ιστοσελίδων που παρέχουν ψηφιακό πορτοφόλι στους χρήστες τους, π.χ., το Coinbase.com ή το LocalBitcoins.com.

Με ηλεκτρονική μεταφορά χρημάτων στο Coinbase μέσω τραπεζικού λογαριασμού ή με χρήση πιστωτικής κάρτας, οι χρήστες μπορούν να αγοράσουν Bitcoin ή Ethereum. Τα ψηφιακά χρήματα παραμένουν στο ψηφιακό πορτοφόλι των χρηστών στο Coinbase και μπορούν να μεταφερθούν ψηφιακά σε άλλα ψηφιακά πορτοφόλια σε άλλες πλατφόρμες ή σε άλλου χρήστες (π.χ., για πληρωμές). Η πώληση των ψηφιακών χρημάτων γίνεται με τον ίδιο τρόπο, π.χ., ανταλλαγή των ψηφιακών χρημάτων για επίσημα χρήματα (όπως τα Δολλάρια ΗΠΑ) που μετά μπορούν να μεταφερθούν σε τραπεζικούς λογαριασμούς.

Αντιρατσιστικός νόμος και πιθανές συνέπειες

September 26, 2018
Χωρίς να υπάρχει ανάγκη ενός ακόμη ποινικού νόμου, ψηφίστηκε, μέσα στο 2014, ο ν.    4285/10.09.2014 (“τροποποίηση του ν. 927/1979, για την καταπολέμηση ορισμένων μορφών και εκδηλώσεων ρατσισμού και ξενοφοβίας μέσω του ποινικού δικαίου”), ο λεγόμενος “αντιρατσιστικός νόμος” [βλέπε Nomika-Epilekta, “ΑΝΤΙΡΑΤΣΙΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ”].
Κατά την άποψη των νηφάλιων νομικών και όσων δεν έχουν προκαταλήψεις και κομματική εμπάθεια, δεν χρειαζόταν κι άλλος ποινικός νόμος, με τον οποίο δεν καταδιώκεται ο ανύπαρκτος στην Ελλάδα ρατσισμός ή η επίσης ανύπαρκτη ξενοφοβία (εκτός αν εννοήσουμε σαν ξενοφοβία την καταδίωξη κάθε νέου εκ της αλλοδαπής, προοδευτικού και σύγχρονου), αλλά περιορίζεται μάλλον και καταδιώκεται το φρόνημα και η ελεύθερη διατύπωση και διακίνηση της γνώμης.
Με τη θέσπιση του αντιρατσιστικού νόμου επικράτησαν οι απόψεις των ακραίων της παρακμής, που αποτελούν την πλειοψηφία σε όλες τις κομματικές ομάδες, που προσπαθούν να διακριθούν προβάλλοντας απόψεις και πολιτικές, οι οποίες στην ουσία τους ταυτίζονται.
Για την αποτροπή ψήφισης αυτού του άχρηστου νομοθετήματος, που λειτουργεί σαν εμπόδιο κατά της ελευθερίας, δεν μέτρησε η εμπειρία ανάλογων νόμων σε άλλες χώρες. Κυριάρχησε η δύναμη του συμβολισμού. Θέλησαν δηλαδή οι πολιτικοί δυνάστες να δείξουν urbi et orbi, ότι στην Ελλάδα δεν μπορεί να γίνει ανεκτός ο λεγόμενος “ρατσισμός”, που αποτελεί αδίκημα απροσδιόριστο (και, γι’ αυτό, επικίνδυνο για τις ατομικές ελευθερίες),  αν και τέτοιο κοινωνικό νόσημα δεν φαίνεται να εξαπλώθηκε στη χώρα μας μέχρι σήμερα, τουλάχιστον σε σημείο που να αποτελέσει γνώρισμα της κοινωνίας μας.
Ο μέσος έλληνας δεν διακατέχεται από “ρατσιστικές” αντιλήψεις. Χαρακτηρίζεται από οπισθοδρομικότητα, εμμονές, φανατισμό, μισαλλοδοξία και από άλλες αρνητικές ιδιότητες οι περισσότερες από τις οποίες οφείλονται στην αμάθεια και την ημιμάθεια (που αποτελούν επίσης χαρακτηριστικά της κοινωνίας μας).
Αφορμή για αυτές τις σύντομες παρατηρήσεις έδωσε η πληροφορία, ότι ασκήθηκε ποινική δίωξη, στη Γερμανία, βάσει του αντίστοιχου γερμανικού αντιρατσιστικού νόμου, εναντίον ενός κληρικού (πάστορα), επειδή, σε ομιλία του ανέφερε πως “δεν μπορούμε να έχουμε τίποτα το κοινό με το Ισλάμ”.
Αυτή και μόνο η δήλωση, που αποτελεί καθαρά εξωτερίκευση γνώμης και προσωπικής άποψης, αποτέλεσε το έναυσμα επιθέσεων εναντίον του πάστορα εκ μέρους αριστερόστροφων κομματικών ομάδων, που τον κατηγόρησαν για κήρυγμα μίσους.
Ανταποκρινόμενη αμέσως η τοπική εισαγγελία, άσκησε δίωξη εναντίον του κληρικού, ο οποίος όφειλε να κρατήσει για τον εαυτό του τη γνώμη και τις ιδέες του για να μην εμπλακεί στα γρανάζια του μηχανισμού δίωξης, με δεδομένη τη ραγδαία διολίσθηση των μέχρι τώρα θεωρούμενων ως ελεύθερων ευρωπαϊκών κοινωνιών προς τον ολοκληρωτισμό (που οφείλεται εν πολλοίς στην υπερπαραγωγή επικίνδυνων ποινικών νόμων, με τους οποίους περιορίζονται δραστικά τα ατομικά δικαιώματα και οι ελευθερίες).
Η άδικη και φαινομενικά ανόητη αυτή δίωξη προαναγγέλλει το τι πρόκειται να επακολουθήσει και στην Ελλάδα εναντίον του φρονήματος και της ελευθερίας της έκφρασης και διατύπωσης γνώμης, που αποτελεί ένα από τα κατοχυρωμένα από το Σύνταγμα θεμελιώδη δικαιώματα.
Ευάγγελος Σακάδας

Η κρίση στην οικονομία και η σημασία της

September 26, 2018
Κρίση” είναι μία λέξη που έχει μπει στην καθημερινότητά μας. Τα τελευταία χρόνια αυτή η λέξη είναι συνυφασμένη με την οικονομική κρίση.
Από το Καλοκαίρι του 2007 γνωρίζαμε ότι η αμερικάνικη οικονομία θα έμπαινε σε ύφεση, αλλά χρειαζόταν δύο τρίμηνα έτσι ώστε να πιστοποιηθεί αυτή η πρόβλεψη.
Λίγο αργότερα, τον Αύγουστο, αρχίσαμε ν’ ακούμε για τα τοξικά ομόλογα (“SubprimeCrisis) των οποίων το μέγεθος ήταν πολύ μεγάλο, αλλά ταυτόχρονα κανείς δεν γνώριζε το ακριβές μέγεθος. Αυτό σημαίνει ότι η κρίση, που αναμέναμε στην Αμερική και από εκεί στον υπόλοιπο κόσμο, θα ήταν πολύ μεγάλη και η αβεβαιότητα του μεγέθους της θα την έκανε ακόμα μεγαλύτερη.
Σκοπός μου δεν είναι ν’ αναλυθούν με κάθε λεπτομέρεια τα αίτια που προκάλεσαν την κρίση, αλλά να διαπιστωθούν πια είναι τα αποτελέσματα αυτής καθώς και πως επηρέασαν την παγκόσμια οικονομία. Στην πραγματικότητα κατέρρευσε το ίδιο το σύστημα. Πρώτη φορά χάθηκε τόσος πλούτος, διότι πρώτη φορά υπήρχε τόσος πλούτος.
Ο πρώην πρόεδρος της F.E.D.(FederalReserveSystem – Ομοσπονδιακή Κεντρική Τράπεζα των Η.Π.Α.), AlanGreenspan,υπολόγισε ότι η κρίση αυτή άφησε πιο φτωχό τον πλανήτη περίπου κατά 20 δις δολάρια, δημιουργώντας ιδιαίτερο αντίκτυπο στην αμερικάνικη οικονομία, στην οποία είχε τις ρίζες του, αλλά και στην Ευρώπη στην οποία είχε εξάγει μεγάλο μέρος του προβλήματος (χρήματα της φούσκας θα πει κάνεις, αλλά με αυτά τα χρήματα είχαμε μάθει να ζούμε).
Η Αμερική για να σώσει το τραπεζικό της σύστημα “έκοψε” 2 τρις δολάρια και με αυτόν τον τρόπο κατάφερε ν’ αντιστρέψει την τάση και προσπάθησε να βάλει ρευστότητα στο σύστημα με κάθε τρόπο. Η F.E.D. με τη σειρά της ξαναγοράζει το Αμερικάνικο δημόσιο χρέος.
Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, η Ευρώπη (και κυρίως η Ευρωζώνη) συνέβαλε και αυτή στη ρευστότητα του συστήματος περιορισμένα, αφού, παρά τις απώλειες, το τραπεζικό της σύστημα ήταν λιγότερο εκτεθειμένο.
Τα δύο νομίσματα, Ευρώ και Δολάριο, λειτουργούν ως συμπληρωματικά στον παγκόσμιο πλούτο. Η παρατεταμένη ύφεση έφερε διόγκωση των ελλειμμάτων των χωρών της ευρωζώνης αλλά και του δημόσιου χρέους που ήταν ήδη τεράστιο τόσο στην Ελλάδα όσο και σε άλλες χώρες του Νότου και όχι μόνο.
Σε αντίθεση με την Αμερική, η ευρωπαϊκή κεντρική τράπεζα Ε.Κ.Τ. δεν μπορεί να χρηματοδοτήσει το χρέος όπως η F.E.D.
Η αρχική σκέψη για την έκδοση “ΕΥΡΩΟΜΟΛΟΓΟΥ” είχε και έχει πολλούς οπαδούς γιατί σαφώς δίνει μια λύση στο πρόβλημα, αφού με την έκδοση του μπορεί να ρυθμίσει τα χρέη στην ευρωζώνη, δίνοντας μια ανάσα στις υπερχρεωμένες χώρες αλλά και στην παγκόσμια οικονομία, αφού θα πρόσθετε σημαντική ρευστότητα στο σύστημα.
Από την άλλη πλευρά η Γερμανία, οπαδός του “σκληρού ΕΥΡΩ” (καθότι το περασμένο αιώνα ο πολύ υψηλός πληθωρισμός την οδήγησε σε δύο παγκοσμίους πολέμους), ακόμα κι αν πιστεύει ότι το ευρωομόλογο είναι η λύση στο πρόβλημα που ταλανίζει την ευρωζώνη, δεν θεωρεί ότι αυτή η λύση είναι και οριστική.
Τα τεράστια πρωτογενή ελλείμματα, που παρουσιάζουν η Ελλάδα και άλλα κράτη, ακόμα κι αν τους χαριζόταν το χρέος, μέσα σε λίγα χρόνια θα είχαν δημιουργήσει εκ νέου το ίδιο πρόβλημα. Για τον λόγο αυτό, οι χώρες του Νότου πρέπει να περάσουν από “προτεσταντικό εξαγνισμό”. Αυτό σημαίνει ότι τα πρωτογενή ελλείμματα πρέπει να γίνουν πλεονάσματα, περνώντας έτσι από μια μακρά περίοδο φτώχειας. Δεν νομίζω όμως ν’ αντέξει η ευρωζώνη ως τότε έχοντας ένα ταμείο στήριξης, το οποίο μόλις που χωράει την Ελλάδα, τη Πορτογαλία και την Ιρλανδία. Σειρά έχουν οι μεγάλες οικονομίες της Ευρώπης και το ευρωομόλογο φαντάζει η μοναδική λύση ενότητας.
D.G.

Φορολογική ενημέρωση- Καταργούνται οι ουρές στις Δ.Ο.Υ.

September 26, 2018
Τέλος εποχής για τις ουρές και την ταλαιπωρία στην εφορία. Τα ταμεία στις Δ.Ο.Υ. «κατέβασαν» ρολά και οι συναλλαγές γίνονται πλέον ηλεκτρονικά ενώ όλοι οι φόροι εξοφλούνται στις τράπεζες ή τα ΕΛΤΑ. Οι φορολογούμενοι δεν χρειάζεται καν να επισκεφθούν την εφορία τους για να πληρώσουν τους φόρους, να υποβάλλουν δηλώσεις, να ρυθμίσουν τις οφειλές τους ή να λάβουν φορολογική ενημερότητα. Όλα αυτά γίνονται με λίγα μόνο κλικ από τον υπολογιστή τους, χωρίς χάσιμο χρόνου, χωρίς ουρές και κυρίως εκνευρισμό.
Οι νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες που ενεργοποίησε η Γενική Γραμματεία Εσόδων του υπουργείου Οικονομικών διευκολύνουν τη ζωή των φορολογούμενων αλλά και το έργο των εφοριακών οι οποίοι θα μπορέσουν να ενισχύσουν τον φορο-ελεγκτικό μηχανισμό.
Το επόμενο στοίχημα της ΓΓΠΣ είναι η ηλεκτρονική πληρωμή των φόρων μέσω μιας νέας υπηρεσίας που θα ενεργοποιηθεί μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου. Πρόκειται για το ενιαίο ηλεκτρονικό σύστημα πληρωμών (e-POS) η οποία παρέχεται μέσω του συστήματος ΔΙΑΣ και θα υποστηρίζει όλες τις πληρωμές φόρων.
Ουσιαστικά οι φορολογούμενοι όπως γίνεται σήμερα με τις αγορές μέσω internet (easypay) θα μπορούν να πληρώνουν από το σπίτι ή το γραφείο τους τις οφειλές τους προς την εφορία. Θα εισέρχονται στον λογαριασμό τους στο Taxisnet, θα βλέπουν την οφειλή τους και θα μπορούν να πληρώνουν απευθείας την οφειλή τους με χρεωστική ή πιστωτική κάρτα.
Ο «λογαριασμός μου» στο Taxisnet
Για να ενεργοποιήσετε τον λογαριασμό σας στο Taxisnet, θα πρέπει με προσοχή να καταχωρήσετε τους κωδικούς πρόσβασης (πεζά ή κεφαλαία, ανάλογα την επιλογή που έχετε κάνει), τον κλειδάριθμο με τις παύλες από το αλφαβητικό μέρος του πληκτρολογίου και τα στοιχεία της εικόνας.
Επάνω δεξιά, στην αρχική σελίδα της ΓΓΠΣ www.gsis.gr, επιλέγουμε Mytaxisnet. Πληκτρολογούμε τους προσωπικούς κωδικούς εισόδου.
Εμφανίζεται η κεντρική σελίδα μέσω της οποίας ο φορολογούμενος μπορεί να δει όλες τις διαθέσιμες εφαρμογές του taxisent ( επιλογή Εφαρμογές) , να διαχειριστεί το λογαριασμό του για αλλαγή στοιχείων επικοινωνίας ή αλλαγή του κωδικού πρόσβασης ( επιλογή Διαχείριση Λογαριασμού) , να εξουσιοδοτήσει άλλους χρήστες του taxisnet να δράσουν εκ μέρους του ( επιλογή Εξουσιοδοτήσεις) ή να υποβάλλει δήλωση ΦΠΑ- V.I.E.S ( εικονίδιο ηλεκτρονική υποβολή ΦΠΑ –V.I.E.S)
Πως βλέπω τι χρωστάω
Όλες οι βεβαιωμένες οφειλές εμφανίζονται επιλέγοντας «Εφαρμογές» και στη συνέχεια στο πρώτο πεδίο «Προσωποποιημένη Πληροφόρηση», την εφαρμογή «Στοιχεία Οφειλών». Στη σελίδα αυτή εμφανίζονται στοιχεία ανοιχτών ατομικών οφειλών εκτός ρύθμισης όπως είναι καταχωρημένα στο TAXIS. Δεν συμπεριλαμβάνονται ανοιχτές οφειλές οι οποίες :
1. έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση ή διευκόλυνση τμηματικής καταβολής στο σύνολό τους
2. προέρχονται από εταιρείες στις οποίες συμμετέχετε με οποιονδήποτε τρόπο (π.χ. Ομόρρυθμο μέλος, Διαχειριστής, Διευθύνων Σύμβουλος κλπ)
3. έχουν βεβαιωθεί σε άλλο πρόσωπο αλλά ευθύνεστε λόγω σχέσης (π.χ. κληρονόμος, εγγυητής κλπ)
Για πληροφορίες σχετικά με οφειλές συνυποχρέωσης ή και συνυπευθυνότητας , ο φορολογούμενος πρέπει να απευθυνθεί στη Δ.Ο.Υ. Ειδικά για τις μερικώς ρυθμισμένες οφειλές εμφανίζεται μόνο το ποσό που δεν έχει ρυθμιστεί.
Πως πληρώνω
Στην ίδια επιλογή «Στοιχεία Οφειλών», ο φορολογούμενος για κάθε γραμμή Ανοιχτής Οφειλής όπως εμφανίζεται στον πίνακα μπορεί να δει τα στοιχεία Δόσεων πατώντας στο πλήκτρο επιλογής στη στήλη «Εμφάνιση στοιχείων δόσεων-εκπτώσεων». Σε περίπτωση πληρωμής με έκπτωση απαιτείται η εξόφληση του συνολικού ποσού της οφειλής μέχρι την ημερομηνία ισχύος της έκπτωσης (τα ποσά εμφανίζονται χωρίς τη μείωση λόγω έκπτωσης).
Πατώντας στην επιλογή «Ταυτότητα Οφειλής» , ο φορολογούμενος μπορεί να εμφανίσει και να εκτυπώσει τον ειδικό κωδικό. Αντί για εκτύπωση μπορεί ο κωδικός να σημειωθεί σε ένα χαρτί. Με τον κωδικό αυτό, μπορεί να πληρωθεί η οφειλή είτε στις τράπεζες και τα ΕΛΤΑ , είτε μέσω web bankning , μέσω της επιλογής «Βεβαιωμένες Οφειλές».
Πως πληρώνω έναντι
Κατά την εκτύπωση της Ταυτότητας Οφειλής, ο φορολογούμενος έχει δύο επιλογές. Είτε να εκτυπώσει την Τ.Ο με αναγραφή ποσού, είτε χωρίς να αναγράφεται το οφειλόμενο ποσό. Στη δεύτερη περίπτωση, μπορεί να καταβάλλει στην τράπεζα ή τα ΕΛΤΑ το ποσό που έχει τη δυνατότητα να πληρώσει, στο βαθμό που δεν μπορεί να εξοφλήσει ή να ρυθμίσει τη φορολογική του υποχρέωση. Όπως έχει διευκρινίσει ο γενικός γραμματέας δημοσίων εσόδων Χ. Θεοχάρης, ατύπως η Εφορία δέχεται πληρωμές έναντι, σε περίπτωση οικονομικής αδυναμίας του οφειλέτη. Σε αυτή την περίπτωση ο ίδιος συνιστά, ο φορολογούμενος να ενημερώνει τη Δ.Ο.Υ του, για να προφυλαχθεί από ενδεχόμενες κατασχέσης από …σπόντα. Η οδηγία που έχει δοθεί στις εφορίες είναι να μην γίνονται κατασχέσεις σε φορολογούμενους με οικονομική αδυναμία στο βαθμό που γίνονται τακτικές καταβολές έναντι των οφειλών του. Αν παρ’ όλα αυτά ο φορολογούμενος αυτής της κατηγορίας πέσει σε παγίδα διασταυρώσεων και αποδειχθεί ότι έχει την οικονομική δυνατότητα να εξοφλήσει αλλά δεν το πράττει, δεν υπάρχει καμία προστασία έναντι ενδεχόμενης κατάσχεσης. Αξίζει να σημειωθεί ότι έναντι πληρωμές δέχονται τράπεζες και ΕΛΤΑ ακόμα και αν έχει εκτυπωθεί Τ.Ο με αναγραφή ποσού οφειλής στο πλαίσιο σχετικής άτυπης οδηγίας.
Πως ρυθμίζω τις οφειλές μου
Η ρύθμιση βεβαιωμένων οφειλών γίνεται πλέον ηλεκτρονικά. Τελευταία κατά σειρά επιλογή στις «Εφαρμογές Taxisnet», είναι η «Ρύθμιση Οφειλών», στην οποία υπάρχουν δύο διαφορετικές φόρμες αίτησης. Η Ρ1 η οποία αφορά βεβαιωμένες οφειλές έως το τέλος του 2012 και η Ρ2 για τις τρέχουσες ληξιπρόθεσμες οφειλές. Επί της ουσίας ενεργή είναι η Ρ2, μέσω της οποίας δίνεται η δυνατότητα ρύθμισης των οφειλών σε 12 δόσεις . Μόνο στην περίπτωση όπου οι υπαχθείσες στη ρύθμιση οφειλές προέρχονται από έκτακτη αιτία και όχι από δηλώσεις που υποβάλλονται περιοδικά, από τέλη κυκλοφορίας, δάνεια και συμβάσεις, οι δόσεις μπορούν να αυξηθούν έως τις 24.Στη ρύθμιση μπορούν να υπαχθούν και οφειλές οι οποίες είναι απλώς βεβαιωμένες και όχι ληξιπρόθεσμες.
Τα στοιχεία των οφειλών και τα στοιχεία του οφειλέτη εμφανίζονται αυτόματα, ζητείται όμως από το φορολογούμενο να συμπληρώσει στοιχεία σχετικά με τα μηνιαία έσοδα και τα έξοδά του. Για να γίνει αποδεκτή η αίτηση ρύθμισης, το ποσό της μηνιαίας δόσης δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 30% του μηνιαίου εισοδήματος. Οι δόσεις βγαίνουν αυτόματα αλλά για να έχει ισχύ η ρύθμιση, μέσα σε τρεις μέρες από την υποβολή της αίτησης πρέπει να πληρωθεί η πρώτη δόση, στις τράπεζες με τη χρήση της «Ταυτότητα Ρυθμισμένης Οφειλής (Τ.Ρ.Ο.)» . Προσοχή: Η καταβολή των δόσεων διενεργείται στους φορείς είσπραξης (Τράπεζες ΕΛ.ΤΑ.), με πάγια εντολή πληρωμής των επόμενων δόσεων, χωρίς να επιβάλλεται στον οφειλέτη οικονομική επιβάρυνση για την εντολή αυτή. Εντός ρύθμισης δεν υπάρχει η δυνατότητα καταβολής «έναντι». Σε αυτή την περίπτωση επέρχεται απώλεια της ρύθμισης.
Πως παρακολουθώ τη ρύθμιση
Στη στήλη «Κατάσταση Ρύθμισης» ( στην εφαρμογή Ρύθμιση Οφειλών) η κατάσταση παραμένει «Ανεπικύρωτη» μέχρι να ενημερωθεί το TaxisNet για την πληρωμή της πρώτης δόσης οπότε και αλλάζει σε «Επικυρωμένη». Η κατάσταση φαίνεται «Απορριφθείσα» όταν κατά την επεξεργασία της αίτησης ρύθμισης από το taxisnet διαπιστωθεί μεταβολή στις δόσεις των οφειλών σας. Στην περίπτωση αυτή μπορείτε να υποβάλετε νέα αίτηση ρύθμισης. Η κατάσταση φαίνεται «Άκυρη» σε περίπτωση που γίνει απώλεια της ρύθμισης από την αρμόδια Υπηρεσία και «Τέλος Ρύθμισης» όταν εξοφληθεί. Για να παρακολουθήσετε το ιστορικό των μεταβολών της αίτησής σας κάντε κλικ στο «Κατάσταση Αίτησης».
Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που έχετε υποβάλει περισσότερες από μία αιτήσεις ρύθμισης για τις ίδιες οφειλές, θα επικυρωθεί αυτή που θα πληρωθεί πρώτη και οι υπόλοιπες θα ακυρωθούν.
Πως παίρνω φορολογική ενημερότητα
Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά. Στην κεντρική σελίδα Mytaxisnet, ο φορολογούμενος επιλέγει «Εφαρμογές» και στη συνέχεια «Εφαρμογή Πιστοποιητικών» και «Έντυπο Βεβαίωσης Φορολογικής Ενημερότητας».
Εναλλακτικά, από την πρώτη σελίδα της ΓΓΠΣ ( www.gsis.gr) , ο φορολογούμενος επιλέγει «Υπηρεσίες προς τους Πολίτες» και στη συνέχεια «Έκδοση Φορολογικής Ενημερότητας». Η εφαρμογή καθοδηγεί τον φορολογούμενο να επιλέξει «Κάντε αίτηση για την απόκτηση έγκυρης Φορολογικής Ενημερότητας». Πατώντας σε αυτή την επιλογή, θα ζητηθεί από το φορολογούμενο να πληκτρολογήσει τους κωδικούς πρόσβασης στο taxisnet και γίνεται απευθείας είσοδος στην εφαρμογή έκδοσης πιστοποιητικών. Πατώντας στο κουμπί «συνέχεια», στην οθόνη εμφανίζεται προσυμπληρωμένη, με τα στοιχεία του φορολογούμενου, η αίτηση βεβαίωσης φορολογικής ενημερότητας. Μετά την επιλογή «υποβολή» , αν ο φορολογούμενος είναι φορολογικά ενήμερος, το αποδεικτικό εμφανίζεται αυτόματα στην οθόνη και μπορεί να γίνει εκτύπωσή του. Έχει ισχύ δύο μηνών αν δεν υφίστανται βεβαιωμένες οφειλές. Ο χρόνος ισχύος του αποδεικτικού ορίζεται σε ένα μήνα, σε περίπτωση ύπαρξης μη ληξιπρόθεσμων οφειλών, οφειλών που τελούν σε αναστολή ή έχουν υπαχθεί σε πρόγραμμα ρύθμισης τμηματικής καταβολής.
Πως αλλάζω στοιχεία Μητρώου
Και το έντυπο Μ1 για μεταβολές στα στοιχεία Μητρώου, υποβάλλεται πλέον ηλεκτρονικά για τα φυσικά πρόσωπα. Αριστερά, στην κεντρική σελίδα Mytaxisnet – η πρώτη που εμφανίζεται μετά την είσοδο με τους προσωπικούς κωδικούς- ο φορολογούμενος επιλέγει «Αλλαγή στοιχείων Μητρώου». Στη σελίδα που εμφανίζεται πατώντας στην επιλογή «Νέα Αίτηση» , εμφανίζεται ηλεκτρονικά το έντυπο Ε9 στο οποίο για παράδειγμα μπορεί ο φορολογούμενος να αλλάξει τη διεύθυνση κατοικίας του . Στη συνέχεια γίνεται «Υποβολή». Σε περίπτωση που η αλλαγή διεύθυνσης επιφέρει και αλλαγή Δ.Ο.Υ. , δεν χρειάζεται να επιλέξετε εσείς τη νέα Δ.Ο.Υ.. Αυτό θα γίνει από τη Δ.Ο.Υ. στην αρμοδιότητα της οποίας ανήκετε κατά τη χρονική στιγμή υποβολής της αίτησής σας.
Εφόσον ολοκληρωθεί η διαδικασία στη Δ.Ο.Υ. , στο λογαριασμό σας στην επιλογή «Αλλαγή Στοιχείων Μητρώου» / «Υποβληθείσες Αιτήσεις» στη στήλη «Κατάσταση» εμφανίζεται η ένδειξη «εγκρίθηκε» ή «απορρίφθηκε» καθώς και ο λόγος απόρριψης.
Για να δείτε τη νέα αρμόδια Δ.Ο.Υ. και τη διεύθυνσή σας όπως καταχωρήθηκε στο σύστημα πατήστε το πλήκτρο «Εκτύπωση».
Για μεταβολές διεύθυνσης έδρας άσκησης δραστηριότητας το Μ1 υποβάλλεται ακόμα μόνο στις Δ.Ο.Υ.
Πως βλέπω τα μηνύματά μου
Τα κλασσικά ειδοποιητήρια για την πληρωμή φόρων έχουν υποκατασταθεί πλήρως από ηλεκτρονικά μηνύματα είτε στο taxisnet είτε και στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του φορολογούμενου.
Τα μηνύματα από την Εφορία, θα πρέπει να αναζητηθούν στα αριστερά της κεντρικής σελίδας Mytaxisnet στην επιλογή «Εισερχόμενα Μηνύματα». Όταν υπάρχουν μηνύματα εμφανίζεται εικονίδιο με φακελάκι.
Απορίες
Ο φορολογούμενος μπορεί να υποβάλλει ηλεκτρονικά ερωτήσεις και απορίες στη Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων και οι απαντήσεις θα έρθουν στο ηλεκτρονικό του ταχυδρομείο. Για ερωτήσεις , στην κεντρική σελίδα Mytaxisnet, στα αριστερά, υπάρχει η επιλογή «Ερωτήματα προς ΓΓΠΣ». Κάνοντας κλικ, εμφανίζεται ένα πεδίο στο οποίο γράφεται η ερώτηση αφού προηγούμενως γίνει «επιλογή κατηγορίας» π.χ εισόδημα , Μητρώο κλπ. Πατώντας «υποβολή αιτήματος» αποστέλλεται η ερώτηση και πράγματι η αρμόδια υπηρεσία απαντά άμεσα.
Ευφορίων

Επιβολή θανατικής ποινής, παρά την κατάργησή της

May 10, 2016
Η ποινή του θανάτου έχει καταργηθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η επιβολή της απαγορεύεται ρητά. Ο θάνατος δεν θεωρείται ποινή, αλλά αυτό που πραγματικά είναι : το χειρότερο και ειδεχθέστερο έγκλημα, ειδικά όταν επιβάλλεται από το κράτος. Το άρθρο 2, εδάφιο α΄, της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) διακηρύσσει, ότι το δικαίωμα κάθε ανθρώπου στη ζωήπροστατεύεται από τον νόμο. Ήδη έχει καταργηθεί το δεύτερο εδάφιο του ίδιου άρθρου, που προέβλεπε, ότι επιτρέπεται η θανάτωση μόνο αν εκδόθηκε δικαστική απόφαση που έχει επιβάλλει τέτοια “ποινή” για αδίκημα τιμωρούμενο με θάνατο. Η κατάργηση της θανατικής “ποινής” θεσμοθετήθηκε οριστικά με το 13 Πρωτόκολλο ΕΣΔΑ, που επικυρώθηκε με τον νόμο 3289/2004 (με τίτλο “κύρωση του Πρωτοκόλλου αριθ. 13 στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προστασία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των θεμελιωδών Ελευθεριών, σχετικά με την κατάργηση της θανατικής ποινής σε όλες τις περιπτώσεις”).
Παρά την κατάργηση της “εσχάτης ποινής” του θανάτου, η δικαστική Εξουσία στην πράξη αποδέχεται αδίσταχτα τη θανάτωση του καταδικασμένου και του υποδίκου. Άλλωστε, υπάρχουν αρκετοί υποστηρικτές αυτής της απάνθρωπης ποινής, πολλοί από τους οποίους δεν διστάζουν να υποστηρίζουν την προτίμησή τους στις ανθρωποκτονίες σαν δήθεν …αποτελεσματικό μέσο καταπολέμησης του εγκλήματος, σε “ορισμένες περιπτώσεις”. Στις περιπτώσεις ειδεχθών εγκλημάτων.
Η θανάτωση των ατυχών καταδικασμένων προξενείται συχνά άσχετα από τα αδικήματα για τα οποία καταδικάστηκαν (αν αυτά μπορεί να χαρακτηριστούν “ειδεχθή” ή μη), με τις εξοντωτικές ποινές στέρησης της ελευθερίας, τις ισόβιες καθείρξεις ή τις καθείρξεις δεκάδων και εκατοντάδων ετών. Η χώρα μας κατέχει την πρώτη θέση μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με ισοβίτες (καταδικασμένους σε ισόβια κάθειρξη). Με το μακρόχρονο στοίβαγμα των καταδικασμένων στα ακατάλληλα για ανθρώπινες υπάρξεις “σωφρονιστικά καταστήματα” (όπως μετονομάστηκαν οι φυλακές), άσχετα αν είναι υγιείς ή ασθενείς, προξενούνται συχνά θάνατοι. Θανατώνονται ακόμη και υπόδικοι, που αδικαιολόγητα φυλακίζονται και παραμένουν στη φυλακή, χωρίς δίκη, σχεδόν για δύο χρόνια.
Έχουν αποτύχει πλήρως οι προσπάθειες των κατά καιρούς υπουργών δικαιοσύνης να περιορίσουν (με άστοχες, επιφανειακές, βιαστικές και επιπόλαιες νομοθετικές μεταρρυθμίσεις) τη δικαστική αυθαιρεσία σχετικά με την επιβολή απάνθρωπων ποινών, κυρίως σε κοινωνικά αδύναμους, σε αλλοδαπούς, σε νέους και σε ανίατα ασθενείς, με συνοπτικές και ουσιαστικά παράνομες ποινικές διαδικασίες. Σε αυτό συμβάλλει η απληροφόρητη κοινή γνώμη, η οποία αντιδρά σε κάθε προσπάθεια βελτίωσης της απονομής δικαιοσύνης και μεταρρύθμισης του άθλιου και αποτυχημένου (κατ’ ευφημισμό αποκαλούμενου) σωφρονιστικού συστήματος, που δεν είναι ούτε σωφρονιστικό, ούτε καν σύστημα.
Η πλειονότητα των κρατικών λειτουργών, που διαθέτει ακαταμάχητη εξουσία, επιμένει να επιβάλλει ποινές εξόντωσης στους κατηγορουμένους των παραπάνω κατηγοριών. Ουσιαστικά αποδέχεται τους θανάτους και όχι τον υποτιθέμενο σωφρονισμό των κρατουμένων, που δεν ελευθερώνονται ακόμη και αν είναι ετοιμοθάνατοι.
Αφορμή για αυτές τις παρατηρήσεις αποτέλεσε πρόσφατη είδηση (μέσα Μαΐου 2016), ότι απεβίωσε μέσα στο Νοσοκομείο κρατουμένων Κορυδαλλού και έκτος κρατούμενος [Indymedia – 6ος ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΣ ΝΕΚΡΟΣ ΣΕ ΠΕΝΤΕ ΜΗΝΕΣ ΣΤΟ ΚΟΛΑΣΤΗΡΙΟ, ΠΟΥ ΑΠΟΚΑΛΕΙΤΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ]. Σύμφωνα με την πληροφορία, βρέθηκε νεκρός ένας ακόμα κρατούμενος, την Πέμπτη. Πρόκειται για τον έκτο νεκρό μέσα σε μόλις πέντε μήνες στο κολαστήριο που έχουν βαπτίσει «Νοσοκομείο» Κρατουμένων Κορυδαλλού.
Διαβάζοντας την είδηση πληροφορούμαστε, ότι ο 62άχρονος κρατούμενος, το έκτο κατά σειρά θύμα ανθρωποκτονίας, έπασχε από χρόνια αναπνευστικά προβλήματα και, παρά τη διαπίστωση της κατάστασής του, εξακολουθούσε ο βαριά ασθενής να κρατείται. Αποτέλεσμα ήταν, ότι, μαζί με την ελευθερία, ο άρρωστος έχασε τη ζωή του. Προφανώς προς χαρά και τέρψη των οπαδών της θανατικής ποινής.
Παρακολουθώντας την ίδια είδηση δεν μπορούμε να μη συμφωνήσουμε, ότι πρόκειται αναμφίβολα για κρατικές δολοφονίες, επειδή ακολουθείται με μεγάλη αφοσίωση και προσήλωση η απάνθρωπη εκδοχή, ότι δεν πρέπει δήθεν ν’ αποφυλακίζονται οι κρατούμενοι με σοβαρά προβλήματα υγείας, παρ’ ότι, σύμφωνα με τον νόμο, που δεν εφαρμόζεται, συντρέχουν και με το παραπάνω οι προϋποθέσεις αποφυλάκισης. Προσθέτουμε : οι προϋποθέσεις άμεσης απελευθέρωσης (αποφυλάκισης), χωρίς όρους, γραφειοκρατικές υπεκφυγές και εφευρισκόμενες αντίθετες στους νόμους κατασκευές και δήθεν νομικές σκέψεις για την απόρριψη των υποβαλλόμενων αιτήσεων άμεσης αποφυλάκισης [σύμφωνα με τον ορισμό, “leguminterpretationesimmomagisperversiones”. Οι ερμηνευτές και, στην προκείμενη περίπτωση, οι εφαρμοστές του δικαίου όχι σπάνια διαστρεβλώνουν τον νόμο] .
Με άλλα λόγια, διαπιστώνεται, ότι συστηματικά και εν γνώσει αυτών που αποφασίζουν, επιβάλλεται ποινή θανάτου σε κρατούμενους με αναγνωρισμένα από τα ΚΕΠΑ (Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας) σημαντικά ποσοστά αναπηρίας, ανώτερα του (απαράδεκτα προβλεπόμενου από τον νόμο υψηλού) “ορίου” των τουλάχιστον 67%. Δεν πρόκειται, με άλλα λόγια, για αιφνίδιους θανάτους, τα αίτια των οποίων δεν μπορούσαν να προβλεφθούν. Την ίδια αντιμετώπιση έχουν ακόμη και κρατούμενοι οροθετικοί, με βαριά ανοσοκαταστολή, οι οποίοι με διάφορες προφάσεις και, παρ’ ότι επιβάλλεται ν’ αποφυλακιστούν άμεσα, παραμένουν έγκλειστοι, με σκοπό να εξακολουθήσει το μαρτύριό τους και, στο τέλος, να εξοντωθούν και ν’ αποχωρήσουν από τον μάταιο τούτο κόσμο.
Σύμφωνα με την ίδια τραγική είδηση, την άμεση ευθύνη των θανάτων έχει το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Πειραιά, δηλαδή οι δικαστές που το απαρτίζουν και οι Εισαγγελείς Πλημμελειοδικών που προτείνουν τις θανατικές ποινές, οι οποίες ακολούθως εφαρμόζονται μέσω της μη αποφυλάκισης των συγκεκριμένων βαριά ασθενών κρατουμένων.
Ανάμεσα στο 1980 και το 2005, οι θάνατοι στις ελληνικές φυλακές αυξήθηκαν κατά 350%. Την ίδια περίοδο, 730 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μέσα στη φυλακή, κάτι που αναλογεί σε 28 θανάτους τον χρόνο ή περίπου ένα θάνατο κάθε δύο -2- εβδομάδες. Οι στατιστικές δείχνουν συνολικά 280 θανάτους κρατουμένων από το 2001 μέχρι τον Νοέμβριο 2007, γεγονός που σημαίνει ότι 38 κρατούμενοι έχαναν τη ζωή τους ανά έτος που ισοδυναμεί με ένα θάνατο κάθε δέκα -10- ημέρες.
Για 52 από τους 457 θανάτους κρατουμένων, κατά την περίοδο 1977 μέχρι 1996, δεν έχει αναφερθεί ποτέ η αιτία θανάτου, ενώ το ίδιο ισχύει και για τα δύο τρίτα του συνολικού αριθμού νεκρών στις ελληνικές φυλακές κατά την περίοδο 1996-2000 [βλ την παραπάνω πηγή πληροφόρησης].
Όσοι ακόμη διαθέτουμε έστω ίχνος ανθρωπιάς, ευαισθησίας και πολιτισμού επιβάλλεται ν’ αντιδράσουμε, με τα διατιθέμενα μέσα, με υποβολή αναφορών, μηνύσεων, με την οργάνωση εκδηλώσεων, κινητοποιήσεων, διαμαρτυριών. Επιβάλλεται να χρησιμοποιήσουμε τις ικανότητες, τις γνώσεις, την ιδιότητα έκαστος του ενεργού πολίτη, ώστε να πάψει άμεσα η συνεχιζόμενη επιβολή θανατικών ποινών εναντίον εκείνων που δεν έχουν τη δύναμη ν’ αμυνθούν είτε εξ αιτίας έλλειψης οικονομικών πόρων είτε εξ αιτίας της κατάστασης, στην οποία, ηθελημένα ή αθέλητα, βρέθηκαν, έγκλειστοι, ασθενείς, απομονωμένοι, ξένοι, ανίκανοι και αβοήθητοι, μέσα στις σύγχρονες αποθήκες θανάτωσης, που επιμένουμε ν’ αποκαλούμε σαν δήθεν “Καταστήματα Κράτησης” ή “Νοσοκομεία Κρατουμένων” ή με άλλες άστοχες, άσχετες και ανόητες ονομασίες και τίτλους.
Ε. Παπαδάκης – epap@hol.gr